Aanbevelingen inzet

1. Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond beademing. Wel borstcompressies. Wel gebruik AED.
2. COVID-19 positief of sterke verdenking: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond, geen borstcompressies, alleen AED. 
3. Voor het vaststellen van normale ademhaling middels kijken, luisteren en voelen. Luisteren en voelen vervallen, wordt alleen kijken.
4. Maximaal twee first responders bij het slachtoffer, anderen staan op ruime afstand; één first responder masseert, de andere first responder staat bij de voeten van het slachtoffer in verband met het aflossen voor massage.
5. Burgerhulpverleners en first responders moeten de mogelijkheid krijgen hun handen te desinfecteren bij de ambulance of andere hulpverleners.
6. Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op¬mond) beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt worden.
Overige algemene aanbevelingen:
7. Hulpverlener die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is (zie RIVM), mag niet gaan en niet worden ingezet.
8. Hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk, dus ook reanimeren.