Verheugd kunnen we jullie meedelen dat Egbert Krikke zich bereid heeft gevonden in onze coordinatieteam plaatst te nemen.
Wij wensen hem van harte welkom en hopen op een goede samenwerking.