En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren,
ontvingen zij ieder een penning.