15 januari 2019
Parkeerplaatsverlichting

17 januari 2019
Vlaggen en wimpels

18 januaei 2019
Reparatie stopcontacten

23 januari 2019
Verlichting

21 maart 2019
Groot onderhoud

7 mei 2019
Groot onderhoud

10 mei 
voltooiing van rolstoelvriendelijk entree

21 mei 
Struik verwijderen

28 mei 2019
Groot onderhoud

5 juni 2019
Schoonmaken picknicktafel

17 juni 2019
Groot onderhoud

9 juli 2019
Groot onderhoud

16 juli 2019
stoeprand ingang park

31 juli 2019
Groot onderhoud

30 augustus 2019
Barbecue

4 september 2019

Groot onderhoud

12 september 2019
Vangnet

20 september 2019
Artikel in Hoogeveensche Courant

1 oktober 2019
Groot onderhoud

10 oktober 2019
Schilderen

10 oktober
Opslag ruimen en naar stort

31 oktober 2019
Groot onderhoud

12 en 13 november 
Reanimatiecursus

28 november
Nieuwe deurmat en coniferen

18 december 2019
Klein onderhoud